Representantskap

Representantskapet, eller repet som det också kallas är Piteå Arbetarekommuns högsta beslutande organ.

I vissa större socialdemokratiska arbetarekommuner och i vårt fall är medlemsmötet, som annars skulle vara det högst beslutande organet, ersatt av ett Representantskap. Detta innebär inte att mötet bara är för ombuden! Repet är öppet för alla medlemmar och man har rätt att göra sig hörd och yttra sig på mötet – men det är bara ombuden som har rösträtt.

Det är vanligt att fackliga organisationer, som exempelvis LO har representantskap.

Representantskapet består av ett antal ombud som då har rösträtt på mötet. Dessa ombud väljs av våra anslutna klubbar och föreningar. Varje förening eller klubb tilldelas ett antal ombud utefter sin storlek.

Repskapet 2021

Under 2021 kommer Representantskapet att bestå av 67 ombud i 15 olika föreningar och organisationer enligt fördelningen:

FöreningAntal ombud
Piteå Centrala S-förening8
Hortlax S-Förening / Piteå Södra6
Piteå Norra S-Förening6
S-Fackklubben i Piteå6
Munksund-Skuthamns S-Förening5
Pite-Bygden Seniorklubb5
Öjebyn S-Förening5
Munksund-Skuthamns S-Kvinnor4
Piteå s-kvinnor4
Piteå Västra S-Förening4
Strömnäs-Pitholm S-kvinnor4
Lillpite S-kvinnor3
SSU Piteå3
Pappers avd 1582
Pappers avd 372

Repskapet 2020

Representantskapet bestod under 2020 av 58 platser. Det är stadgarna
och antalet medlemmar som styr hur många platser det blir.

Under året genomfördes sju stycken Representationskap varav fem av dessabgenomfördes digitalt.

  • 20 januari. I aulan på Framnäs folkhögskola. Tema: socialtjänsten och SSU. Fredrik Holmström från ABF underhåll med gitarr och sång. 50 ombud närvarade.
  • 24 februari. På Munksunds Folketshus. Besök av socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi samt Anders Wikdahl berättade om Framnäs historia. 48 ombud närvarade.
  • 22 mars – årsmöte. I sessionssalen på kommunhuset. 33 ombud närvarade
  • 25 maj. Digitalt möte via Zoom. Nya ordföranden Patric Lundströms första möte. 35 ombud deltog.
  • 7 september. Digitalt via Zoom och några deltagande på Sossestugan. 36 ombud deltog.
  • 2 november. Digitalt via Zoom. Samtliga 58 ombud deltog. Tema Budget och halvtidsavstämning med diskussion i digitala grupprum.
  • 7 december. Digitalt via Zoom. Samtliga 58 ombud deltog. Nomineringar till samhällsbyggnadsnämnden, barn- och utbildningsnämnden, distriktsstyrelsen, stiftsfullmäktige samt kyrkomötet och beredning av ett antal motioner.
facebook Twitter Email