Piteå Arbetarekommun

Styrelsen Piteå AK 2021

 • Patric Lundström, ordförande
 • Louise Mörk, vice ordförande
 • Ulf Sjödin, kassör
 • Peter Eriksson, ledamot / studieansvarig
 • Urban Vikström, ledamot / facklig ledare
 • Samuel Pettersson, ledamot
 • Maria Truedsson, ledamot / medlemsansvarig
 • Bo Jonsson, ersättare
 • Sara Larsson, ersättare
 • Marianne Hedkvist, ersättare
 • Harriet Leppäniemi, ersättare
 • Gun Jonsson, ersättare
 • Claes Danell, ersättare
 • Niklas Lundgren, ersättare

In adjungerade i styrelsen:

 • Helena Stenberg, kommunstyrelsens ordförande
 • Anders Lundkvist, kommunstyrelsens vice ordförande
 • Elisabeth Lindberg, Regionen
 • Alma Andersson, ordförande SSU

Verkställande utskottet består av:

 • Patric Lundström, ordförande
 • Louise Mörk, vice ordförande
 • Ulf Sjödin, kassör

Vad gör egentligen styrelsen i en arbetarekommun?

Styrelsen är arbetarekommunens näst högst beslutande organ. I stadgarna står det att Arbetarekommunen ska ansvara för:

• Opinionsbildning för partiets idéer och politik inom Piteå kommun.

• Kommunikation med väljarna inom kommunen.

• Partiets valorganisation inom kommunen.

• Utveckling av politiken inom kommunen

• Val av politiskt förtroendevalda.

• De förtroendevaldas utveckling.

• Utveckling av studieverksamheten.

• Medlemsintroduktion.

• Facklig – politisk och övrig organisationsverksamhet.

• Stöd för organisations- och verksamhetsutveckling i de socialdemokratiska

grundorganisationerna inom kommunen.

Varför heter det egentligen arbetarekommun?

En arbetarekommun är detsamma som en lokalorganisation inom Sveriges socialdemokratiska arbetareparti (Socialdemokraterna).

Den tar hand om partiets intressen inom organisationsområdet, bland annat vid val. Både enskilda personer och hela föreningar kan ansluta sig till en arbetarekommun.

En arbetarekommun utgörs av representanter från grundorganisationerna, i vårt fall våra anslutna S-föreningar. Det kan vara s-föreningar med koppling till geografiska områden, men även S-kvinnor, studentklubbar, SSU, tro och tradition och så vidare. Här kan du läsa mer om våra ansluta S-föreningar och klubbar.

facebook Twitter Email