Hortlax församling

Våra ledamöter (7 mandat)

  1. Mats Elowson
  2. Agnetha Eriksson
  3. Louise Mörk
  4. Anita Gustavsson
  5. Alexander Mörk
  6. Lennart Olofsson
  7. Marita Björkman Forsman
Våra viktigaste frågor:

att säkerställa att ingen diskriminering ska kunna förekomma i verksamheten.

att Svenska kyrkan ska stärka sin roll som arbetsgivare.

att församlingarna i första hand använder lokalproducerade och klimatsmarta varor.

att det särskilt ska satsas på verksamhet tillsammans, med och för barn och ungdomar.

facebook Twitter Email