”Därför ställer jag upp som kandidat i Kyrkovalet 2021”

Läs mer: De förtroendevaldas roll, Svenska kyrkans organisation och om partiets engagemang.

Louise Mörk

– För mig är jämställdhetsfrågan en av de viktigaste frågorna i kyrkopolitiken, säger Louise Mörk som idag sitter som ledamot i kyrkofullmäktige i Hortlax församling.

– Jag vill se till att kyrkans arbete mot diskriminering och förtryckande strukturer fortsätter. Det finns ännu idag manliga präster som inte vill utöva sitt ämbete tillsammans med kvinnor och präster som inte vill viga samkönade par.

Stefan Askenryd

– Kyrkan är en stor arbetsgivare, därför är vi med facklig bakgrund viktiga i kyrkopolitiken. Jag vill ha schysta villkor och upphandlingar även i kyrkan, säger Stefan Askenryd som är ny i kyrkopolitiken.

– För mig har Svenska kyrkan en viktig roll i samhället, därför vill jag engagera mig.

Sven Ivar Lidström

– För mig är det viktigt att Svenska kyrkan är en öppen och välkomnande kyrka, säger Sven Ivar Lidström som idag sitter som ledamot i kyrkofullmäktige i Piteå församling. Han är också ordförande i församlingens kyrkoråd.

– Jag vill fortsätta att bidra till utveckling av Svenska kyrkan i Piteå. Kyrkan ska vara inkluderande. Kyrkan ska vara till för alla därför att den är en kristen kyrka.

Agnes Szögi

Jag tycker att det viktigaste i Svenska kyrkans verksamhet är att den är till för alla och därför angår alla. Själva grunden om alla människors lika värde ska prägla allt vi gör, säger Agenes Szögi som idag är ersättare i Kyrkofullmäktige i Piteå församling.

– Det vill jag fortsätta bidra till är bland annat det internationella solidaritetsarbetet. För tillsammans kan vi göra skillnad. Alldeles särskilt för de miljontals människor som lever i fattigdom och/eller på flykt. Din insats behövs!  Så kom med i i ett arbete som berör och kan göra skillnad!

Peter Roslund

– För mig har kyrkan och kristendomen alltid funnits som en stabil värdegrund för mig och vårt samhälle, säger Peter Roslund som idag är kyrkofullmäktiges ordförande i Piteå församling. Peter är också ledamot av fullmäktige för Luleå stift och Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation.

– Jag vill att kyrkan finns där då jag som enskild person behöver en trygg och välkomnande famn.

– Det är viktigt med öppna och tillgängliga kyrkor och kyrkogårdar samt att säkerställa att vårt kulturarv bevaras för framtiden. Hit hör inte bara byggnader utan även konst och musik.

– Jag vill fortsätta värna och vårda våra gemensamma kulturella skatter som kyrkan förfogar över.

facebook Twitter Email