Frågor & svar kring kyrkovalet

Här har vi listan några av de vanligaste frågorna kring kyrkovalet. Har du andra frågor eller tycker att det saknas någonting viktigt? Då vill vi att du hör av dig!

Vem får rösta?

”Alla som fyllt 16 år och är medlem i Svenska kyrkan får rösta. Du kan förtidsrösta från 6 september. Valdagen och sista dagen att rösta är den 19 september.”

Varför ska jag rösta?

”Det spelar roll för hela samhället vilka värderingar som kyrkopolitiken bärs av. Vi behöver hjälpas åt för att Socialdemokraternas syn på människors lika värde ska fortsätta vara stark också i Svenska kyrkan.”

Varför ställer S upp i kyrkovalet?

“Tack vare ett mångårigt engagemang har Socialdemokraterna bidragit till att Svenska kyrkan blivit en framstegsvänlig kraft i samhället. Det vill vi fortsätta ta ansvar för.”

Vad kan jag påverka genom att gå och rösta? 

”Valet gäller hur Svenska kyrkan ska styras. Det handlar om strategisk inriktning, om budget och resursfördelning samt om uppföljning av hur den grundläggande uppgiften genomförs.”

Precis som i de allmänna valen röstar vi på tre nivåer – lokalt till kyrkofullmäktige, regionalt till stiftsfullmäktige och nationellt till kyrkomötet.

  • Kyrkofullmäktige styr församlingarnas arbete, vars grundläggande uppgift är att fira gudstjänst, bedriva undervisning samt utöva diakoni och mission.
  • Stiftsfullmäktige styr arbetet i respektive stift. Stiftens grundläggande uppgift är att främja och ha tillsyn över församlingslivet i stiftet.
  • Kyrkomötet är Svenska kyrkans högsta beslutande organ. Där fattas beslut om frågor som handlar om kyrkoordningen och annat som har betydelse för hela Svenska kyrkan.

Borde verkligen partier vara engagerade i Svenska Kyrkan?

”S ställer upp med flera tusen kandidater som vill utveckla Svenska kyrkan. Deras partitillhörighet är en tydlig varudeklaration. Det ska vara enkelt att välja vilka värderingar som ska styra kyrkan.”

Vad går Socialdemokraterna till val på?

Här kan du läsa hela Socialdemokraterna i Piteås valprogram, men i korthet är det dessa frågor som är extra viktiga för oss: 

  • Vi vill att Svenska kyrkan ska vara ett föredöme som arbetsgivare. 
  • Vi vill att Svenska kyrkans kulturliv ska vara tillgängligt för alla.
  • Vi vill att Svenska kyrkan ska vårda miljön och klimatet.
  • Vi vill att Svenska kyrkans sociala, diakonala och internationella arbete ska utvecklas.

Saknar du svaret på din fråga?

Hör av dig till oss! hej@socialdemokraternaipitea.se

facebook Twitter Email