Kyrkoval 2021

Den 19 september är det Kyrkoval. Kyrkovalet handlar om att vi ska ha demokrati i kyrkan. Att de som är medlemmar ska kunna vara med och påverka hur och vilka beslut som fattas. Sedan Svenska kyrkan skildes från staten 2000 genomförs det val var fjärde är och ansvarig för valet är Svenska kyrkan själv. Valet genomförs på tre olika nivåer.

Kyrkofullmäktige (vit valsedel) är lokal nivå.
I Piteå kan du rösta på socialdemokraterna som nomineringsgrupp i alla tre församlingar. Kyrkofullmäktige styr församlingens arbete.

Stiftsfullmäktige i Luleå stift (rosa valsedel) är regionivå.
Styr det lokala stiftets arbete över församlingslivet i stiftet.

Kyrkomötet (gul valsedel) på nationell nivå.
Svenska kyrkans högst beslutande organ och beslutar i frågor som handlar om kyrkoordningen, Svenska kyrkans regelverk.

Här kan du läsa om Socialdemokraterna som nomineringsgrupp. Vårt valprogram. Se våra listor i Piteås tre församlingar, Piteå, Hortlax och Norrfjärden, samt läsa om Socialdemokraterna och Svenska kyrkan.

facebook Twitter Email