Kick-off | val 2022

Tack alla ni som deltog på kick-off den 24 oktober.

Under 2022 kommer mer information om kommande träffar.

facebook Twitter Email