”Vi vill hjälpa till att hitta en samlingsplats för ungdomar”

Piteå är en stad fylld av glada ungdomar med A-traktorer. Nolia har länge varit en samlingsplats för ungdomar, men inte utan kritik från boenden i närheten. SSU Piteå vill därav arbeta för att hitta en ny samlingsplats för ungdomar som är lättillgänglig utan att närliggande bostadsområden påverkas.

SSU Piteå har den senaste tiden arbetat med att försöka hitta en samlingsplats för ungdomar med A-traktorer. Vi har också undersökt om det finns ett intresse för en motorgård samt en ungdomsgård då vi tror att många i Piteå upplever att det finns få samlingsplatser.

Att som ung bli sedd och lyssnad på anser vi i SSU Piteå är viktigt. Vi önskar därav fler satsningar på ställen för unga att samlas och hänga på. Genom att ta del av omgivningens tankar kring vilka platser som skulle kunna vara aktuella hoppas vi minska klagomålen och skapa ett gott klimat mellan Piteås unga och vuxna.

Utöver att ta vara på ungas intresse att köra A-traktor vill vi se över andra samlingsplatser som exempelvis Kaleido som kan vara aktuella för unga som vill samlas och umgås. Piteå ska vara en stad där ungdomar trivs och känner sig sedda. Därför kommer vi att driva denna fråga.

Alma Andersson, ordförande SSU i Piteå

Hjälp SSU att få spridning på enkäten. Man fyller i den här!

Eller kopiera denna länk till den du skickar den åt: https://docs.google.com/forms/d/1-hyTaFj48NGPdDdRl8UgrRQ73zRxgXJ3rGv4GspX_ZU/viewform?edit_requested=true

https://docs.google.com/forms/d/1-hyTaFj48NGPdDdRl8UgrRQ73zRxgXJ3rGv4GspX_ZU/viewform?edit_requested=true
facebook Twitter Email