Valberedningen eniga om förslaget till nytt kommunalråd

”Efter samråd med såväl medlemmar som aktiva politiker och företrädare för s-föreningarna samt egna djupintervjuer och en öppen hearing med de fyra nominerade, kan vi nu helhjärtat förorda en kommunalrådskandidat.”

– Valberedningens enhälliga förslag till de socialdemokratiska medlemmarna i Piteå är Patric ”Putte” Lundström som ny vice ordförande i kommunstyrelsen efter avgående Anders Lundkvist. Det säger Ruth Rahkola, ordförande för socialdemokraternas valberedning i Piteå efter veckans slutgiltiga möte.  

– Samtliga fyra namn som föreningarna nominerat fram har starkt förtroende bland medlemmarna och alla har  framträdande uppdrag i politiken i Piteå, förklarar Ruth Rahkola.

– Men utifrån vår profilbild, som handlar om allt från det politiska ledarskapet till personliga egenskaper som mognad, trygghet och kommunikativ förmåga, kunde vi till slut samlas kring Patrik Lundström, säger Ruth Rahkola och pekar på några av Patric Lundströms övertygande egenskaper.
– Han representerar framför allt något nytt såväl i partiets interna arbete som politiken i Piteå. Med det kan han bidra till det intensiva samhällsomvandling som vi nu är mitt uppe i.

– I valberedningen har vi understrukit just den där förmågan att med engagemang och driv vara beredd att både vinna val och vinna framtiden, Till det krävs en helgjuten person som är beredd att satsa kraft och vilja för fortsatt trygghet och utveckling i Piteå. Det understryker Ruth Rahkola om sitt och valberedningens beslut att förorda Patric Lundström som nytt vice kommunalråd i Piteå.

Vad händer nu?

  • Den 6 september fastställer medlemmarna formellt valet av nytt kommunalråd via s-föreningarnas ombud på Representantskapet i Piteå Arbetarekommun.
  • Den 13 september fastställer kommunfullmäktige vid Piteå kommun vem som blir ny kommunstyrelsens vice ordförande.
Patric ”Putte” Lundström

Samtliga tidigare redovisade nomineringar till vice ordförande i kommunstyrelsen

  • Patric Lundström, 45 år, ombudsman IF Metall Norrbotten. Aktuella uppdrag:
    Vice ordförande Pireva, ordförande Piteå Arbetarekommun.
  • Stefan Askenryd, 49 år, processoperatör Smurfit Kappa, ordförande Pappers avd 37. Aktuella uppdrag: Ordförande för kommunfullmäktige Piteå.
  • Sven-Gösta Pettersson, 58 år, anställd Smurfit Kappa, Piteå. Aktuella uppdrag: Ordförande Socialnämnden Piteå.
  • Jonas Lindberg, 47 år, underhållsledare Smurfit Kappa. Aktuella uppdrag: Vice ordförande Samhällsbyggnadsnämnden, ordförande Piteå Science Park.
facebook Twitter Email