Namnen till nytt kommunalråd är klara

Den 12 juli var sista dagen för s-föreningar och medlemmar att lämna in sina förslag till vice KSO. Många medlemmar och S-föreningar har tagit chansen och inkommit med nomineringar.

– Med det här börjar vårt lagbygge inför nästa års allmänna val. Det säger Ruth Rakhola, ordförande för Socialdemokraternas valberedning i Piteå. Sammanlagt har vi fått in fyra namn, konstaterar hon efter att s-föreningarna och medlemmarna i Piteå nu lämnat in sina förslag till ersättare för Anders Lundkvist, vice ordförande i kommunstyrelsen, som lämnar sitt uppdrag vid årsskiftet. 

– En av valberedningens viktigaste uppgifter  just nu är hitta en person som kan och vill vinna val. Men framför allt någon  som har engagemang och driv för att vinna framtiden – det vill säga en helgjuten och trygg person som är beredd att satsa kraft och vilja för  fortsatt trygghet och utveckling i Piteå. Det säger Ruth Rahkola och förklarar valberedningens målbild med de gemensamma samtal och analyser som valberedningen hittills genomfört. 

– Vi har intervjuat såväl nuvarande kommunalråden som företrädare för andra kommuner för att få en bild av det ledarskap som Piteå som samhälle behöver och som både partiet internt och medborgarna har rätt att kräva, säger hon vidare om valberedningens förberedelser. 

– Nu går vi vidare med djupintervjuer med de nominerade och bjuder samtidigt in alla intresserade i Piteå till en öppen presentation och  ”hearing” den 14 augusti. Det säger Ruth Rahkola om den närmaste processen och konstaterar att namnen på valberedningens förslag ska ligga klart och presenteras för medlemsomröstning 6 september. 

FAKTA 

S-föreningarnas och medlemmarnas nomineringar till vice ordförande i kommunstyrelsen- kommunalråd – Piteå: 

Patric Lundström, 45 år, ombudsman IF Metall Norrbotten.  
Aktuella uppdrag: V ordförande Pireva, ordförande Piteå Arbetarekommun. 

Stefan Askenryd, 49 år, processoperatör Smurfit Kappa, ordförande Pappers avd 37. 
Aktuella uppdrag: Ordförande för kommunfullmäktige Piteå. 

Sven-Gösta Pettersson, 58 år, anställd Smurfit Kappa, Piteå.  
Aktuella uppdrag: Ordförande Socialnämnden Piteå. 

Jonas Lindberg, 47 år, underhållsledare Smurfit Kappa. 
Aktuella uppdrag: V ordförande Samhällsbyggnadsnämnden, ordförande Piteå Science Park. 

facebook Twitter Email