Peter Roslund

”Jag vill verka för en trygg och stabil kyrkan – mitt i byn”

Vi piteåbor kanske inte dagligen ägnar kyrkan våra tankar, vardagslivet tar över, men jag tror ändå de flesta förväntar sig att kyrkan finns där, stående mitt i byn som en trygg och viktig symbol för vårt samhälle och en plats där vi kan vårda vår själ och andlighet.

För mig själv är kyrkan en plats där jag finner ro och trygghet. Om jag är på en resa besöker jag nästan alltid kyrkan, delvis för att beundra de fantastiska byggnadsverk de är, men också för att finna lugnet och en stunds reflektion.
Det är viktigt att vår kyrka fortsatt är öppen, varm och välkomnande för dig och mig då vi själva vill och är beredd, i glädje eller sorg, i ensamhet eller med andra.

Vår församling erbjuder också en verksamhet som fyller en viktig roll i vårt samhälle. För barn och unga, äldre, personer i behov av stöd och våra nya svenskar. En verksamhet där vi kan känna samhörighet i en varm och trygg miljö. Låt oss därför fortsätta utveckla vår församling till den öppna och välkomnande kyrka den redan är.

Solidaritet, omsorg om utsatta, viljan att ta hand om din nästa är värderingar som genomsyrar såväl kristendomen som socialdemokratin.

Peter Roslund

För mig som socialdemokrat är det både enkelt och rätt att engagera mig i vår kyrkas verksamhet. Solidaritet, omsorg om utsatta, viljan att ta hand om din nästa är värderingar som genomsyrar såväl kristendomen som socialdemokratin.

Som representant för den socialdemokratiska nomineringsgruppen vill jag verka för att vår kyrka fyller den självklara plats i vårt samhälle den har – mitt i byn.

Peter Roslund
Kandidat till Kyrkofullmäktige i Piteå församling
Stiftsfullmäktige i Luleå stift samt Kyrkomötet

facebook Twitter Email