Framtiden i Piteå kräver investeringar idag

”Som utvecklingsengagerad socialdemokrat är det självklart att det nu krävs omfattande strategiska investeringar — både för att klara befolkningsökning och tillväxt” skriver Jonas Lindberg, vice ordförande i Samhällsbyggnadsnämnden i sin insändare.


Just nu rusar utvecklingen i Piteå och norra Sverige i hög hastighet mot framtiden och helt nya samhällsutmaningar.
Som utvecklingsengagerad socialdemokrat är det självklart att det nu krävs omfattande strategiska investeringar – både för att klara befolkningsökning och tillväxt.
Det är lika självklart som att ökad befolkning och ett starkt näringsliv är förutsättningen för ett hållbart samhälle och trygg välfärd.

En befolkningsökning på nivån 25 000 till 50 000 innevånare, som nu förutspås för Norrbotten och Västerbotten krävs mer än framsynthet och uttalad investeringsvilja.
För att rätt kunna ta tillvara de utvecklingsmöjligheter som nu stundar krävs fortsatt satsningar på innovationer och företagande genom bland annat Piteå Science Park ock PIKAB. Men också än mer storskaliga strategiska satsningar på omställning och grön tillväxt. Exempelvis den testanläggning för kompositmaterial som håller på att sättas i drift i Öjebyn liksom satsningen på vätgas och Ch2ess.

Det är bara så genom hållbara satsningar på befolkningsökning och grön tillväxt som vi långsiktigt kan trygga samhällsutveckling och välfärd.

Jonas Lindberg (S)

Parallellt med de utvecklingsframtidssatsningar som vi sett växa fram och komma allt närmare vardagen i Piteå har århundradets coronapandemi satt stora delar förenings- och kulturliv och servicenäringar under extrem press. Även här kommer att krävas både engagemang och långsiktiga satsningar för att säkra en rik och inbjudande livsmiljö i ett Piteå med framtidshopp och vilja.

Det sista vi kan göra nu är att sitta still och vänta in framtid och utveckling. För det är nu vi kan välja väg och det är nu vi måste investera.

Jonas Lindberg (S)

vice ordförande i Samhällsbyggnadsnämnden

facebook Twitter Email