Louise Mörk

”Kyrkovalet spelar roll för oss alla”

Om någon dag kommer vi, 26 284 Pitebor, bestämma vilken riktning Sveriges största medlemsorganisation ska gå mot. Du som läser det här är kanske en av dessa, och kanske är du en av dem som inte har bestämt sig om de ska rösta ännu. Då är du inte ensam, senaste valet var vi bara 19% som valde att rösta.

Många säger att de inte röstar för att de inte är aktiva i kyrkan, att kyrkan mer är en plats som de använder vid speciella tider i livet. Jag har under den här valrörelsen fastnat lite i den meningen och frågade några av mina vänner vad kyrkan är för dem och jag fick olika svar från varenda en.

För en har kyrkan varit stödet när en nära anhörig gick bort och där han kunde finna tröst. En plats där han fick visa sin sorg och kärlek över det som varit och hämta kraft för att kunna gå vidare. En plats där han fick säga hejdå.

En annan berättar om betydelsen att få uppträda och sjunga på gudstjänsterna. Hur hon började att sjunga i kör som litet barn för att sedan våga ta för sig och sjunga själv på gudstjänsten. Att kyrkan var där hon fick ta plats och utvecklas till den person som hon är idag.

Den tredje berättar om konfirmationen och gemenskapen som han fick under lägerveckan. Hur konfirmationsprästen tog emot och välkomnade honom, fastän han var osäker om han ville konfirmera sig och om han var nog troende för att få vara med. Han berättar om hur prästen lät dem som var där hitta sin egna tro, som förklarade att det inte handlar om att gå i kyrkan varje söndag. 

När jag tänker på kyrkan så hamnar mina tankar på den 3 augusti 2013. En lördag då solen lyste över Piteå och vår familj och alla våra vänner hade samlats för att tillsammans med mig och min partner fira vår kärlek. Jag minns hur nervösa vi var när vi tillsammans gick nedför altargången mot en ny era i våra liv, som man och hustru.

Det jag märker när jag ställer frågan, både till mig själv och till mina vänner, är att kyrkan har en självklar plats i våra liv. Vad den betyder för oss är olika, men att den har eller har haft betydelse för oss är självklart. Jag vill vara med och kämpa för att kyrkan ska fortsätta vara den självklara platsen för alla människor och det är därför som jag är en av 7000 kandidater som ställer upp för Socialdemokraterna i kyrkovalet. För att jag vill att kyrkan ska fortsätta vara en plats där barn och ungdomar kan växa som personer, där vi kan fira kärleken och livet och sörja över de som lämnat oss.

Det är nu som du kan vara med och påverka. Kyrkovalet är ett ideologiskt val, där du som medlem redan från 16 år får bestämma vilken väg som kyrkan ska vandra. 

Louise Mörk

Det är nu som du kan vara med och påverka. Kyrkovalet är ett ideologiskt val, där du som medlem redan från 16 år får bestämma vilken väg som kyrkan ska vandra. Ska kyrkan fortsätta att vara den självklara platsen i människors liv? Då behöver vi ha en öppen och välkomnande kyrka, som inte stänger dörren för någon. Som har en bred verksamhet som når ut till många, inte bara till de få. Där vi erbjuder ungdomar sommarjobb och praktik som ett avstamp mot framtiden. En kyrka där vi alla kan hitta vår plats, oberoende på vem vi är eller vem vi älskar.

Louise Mörk

Kandidat till kyrkofullmäktige Hortlax församling

facebook Twitter Email