Rösta med EasyVote

På Representantskap kommer ombud att rösta med vårt digitala verktyg Easyvote.

socialdemokraterna.easyvote.se

Du identifierar dig med BankID

Det är bara ombud med rösträtt som kan rösta då dessa hamnar i röstlängden för valet som ska genomföras.

För att ha rösträtt måste du som medlem ha statusen betald i medlemssystemet, vilket innebär att du måste ha betalt medlemsavgiften precis som står stipulerat i våra stadgar.

facebook Twitter Email