Medlemsutbildningar

Medlemsutbildning är till för att ge dig som medlem verktygen för att kunna påverka i partiet och samhället i stort. Genom att vinna insikter i politik, ideologi, historia och hur partiorganisationen fungerar får du större möjligheter till delaktighet, engagemang och ett aktivt medlemskap. Medlemsutbildningarna vänder sig till alla som vill lära sig mer om historia, ideologi och organisation.

Del 1 Grundläggande – Socialdemokraterna, en folkrörelse blir till.

Du ska få förstår för de grundläggande värdeorden i vår ideologi. Få en förståelse för hur vår folkrörelse fungerar och dess fördelar. Stifta bekantskap med, och träna på mötesteknik. Diskutera och få insikter i hur Socialdemokraterna är och uppfattas vara, samt samtala om hur partiets politik och organisation kan utvecklas.

Aktuella datum:
 • 19-20 februari – Digital medlemsutbildning
  Anmäl dig här! 
  Sista anmälning 15 februari
 • 19-20 mars – Fysiskt medlemsutbildning
  Anmäl dig här!
  Sista anmälning 7 mars

Del 2 Fortsättning – Ideologi, historia och organisation.

Du ska få en introduktion till kommunikation och opini­onsbildning. Du ska få bättre förståelse om hur klass, kön och andra maktstrukturer påverkar oss. Ge en förståelse för socialdemokratins ut­veckling från 1930-talet och framåt. Deltagarna ska få en förståelse för ideologin i dagspoli­tiken. Att deltagarna vinner insikter om hur det parlamen­tariska systemet ser ut lokalt, regionalt, nationellt samt internationellt, samt hur man kan påverka genom de beslutsvägar som finns. För att gå fortsättningen ska du ha gått den grundläggande.

Aktuella datum:
 • 19-20 mars – Fysisk medlemsutbildning
  Anmäl dig här!
  Sista anmälning 7 mars.

Hör av dig till expeditionen om du vill anmäla dig eller höra mer om aktuella datum! Sanna Eriksson 070-222 61 76

Ansökan om Del 3

Vi ska förändra världen. Tredje delen i medlemsutbildningens har till uppgift att ge deltagarna konkreta verktyg för ett fortsatt aktivt partimedlemskap för att bygga en stark folkrörelse, baserad på starka medlemmar.
Läs om aktuella datum och anmälningslänkar på utbildningsportalen!

facebook Twitter Email