För medlemmar

Socialdemokraterna i Piteå har du ditt huvudmedlemskap i någon av våra medlemsorganisationer – en lokal S-förening.

S-föreningarna är grunden i vår demokratiska organisation där de baseras på antalet medlemmar väljer ombud till representantskapet.

Men representantskapet är inte bara för ombuden – utan för alla våra medlemmar. Här får du vara med om fastställandet av listor och genomförandet av val men även höra dragningar från förtroendevalda politiker och höra information om det politiska läget.

Välkommen!

facebook Twitter Email