barn som leker med klossar

Vi bygger skolor för framtiden

Nämnden var enig och ingen ledamot i nämnden la som förslag att se över möjligheten att bygga flera små enheter”, skriver Louise Mörk (S), ordförande i Barn- och utbildningsnämnden i ett gemensamt svar från majoriteten.

REPLIK PÅ INSÄNDAREN “Inte ännu en jätteförskola i Piteå”
publicerad 29 augusti i Piteå-Tidningen, signerad av Centerpartiet i Piteå.

Utbildningsförvaltningen tar aldrig ett eget beslut på var eller om en förskola ska byggas, utan det är vi i nämnden, politiken, som ger uppdrag till förvaltningen att genomföra våra beslut. 

Den 26 februari tog Barn- och utbildningsnämnden ett beslut om att skicka in ansökan om planbesked på en ny förskola på ”Berget”. Nämnden var enig och ingen ledamot i nämnden la som förslag att se över möjligheten att bygga flera små enheter. För att påverka beslut kräver det att de som sitter i nämnden kommer med egna förslag på våra möten, inte ett halvår efteråt i form av en insändare.

För att påverka beslut kräver det att de som sitter i nämnden kommer med egna förslag på våra möten, inte ett halvår efteråt i form av en insändare.

Louise Mörk (S), ordförande BUN

Vi bygger förskolor som kan möta framtiden och dagens problem. I Piteå så har vi testat att ha mindre förskolor i hus och lägenheter, och det som dessa har gemensamt är att alla har arbetsmiljöproblem både för barnen och pedagogerna. Det vi gör nu är att bygga förskolor som är anpassade till att just vara förskolor, inte för att vara bostäder. Även om själva byggnaden är stor och rymmer flera avdelningar, så kommer det att bli ett snitt på 16 barn per avdelning, och ännu mindre på avdelningarna med småbarn. Även om förskolan är stor, så går det att bygga så att avdelningarna känns små.

Små enheter är sårbara på andra sätt än större enheter, är någon sjuk går det inte att gå över från en annan avdelning för att täcka upp innan en vikarie kommer in. Är det få barn på förskolan så går det inte för personal att gå över på en annan avdelning för att täcka upp där istället. 

LÄNK: Här kan du läsa vår insändare på PT.se
Öppnas i en ny flik.

Att bygga nytt möjliggör att vi kan göra förskolan mer säker. Förskolan på Strömnäsbacken har utformas med bra översikt över lokalerna för att skydda barnen från att riskeras att utsättas för övergrepp, men även har lämning- och hämtningsplatsen setts över och byggts för att förhindra olyckor. Med placeringen av förskolan möjliggör det för föräldrar att lämna med bil, cykel eller gåendes.

Vi vet att framtiden kommer med nya problem, vi kommer ha det svårare med personalförsörjningen eftersom det är inte nog många som utbildar sig till förskollärare eller barnskötare och med en ekonomi som är allt mer ansträngd behöver vi satsa pengarna på rätt saker. Med större enheter kan vi spara in pengar på gemensamma ytor och samordningsvinster, istället för att spara pengar genom att ha större barngrupper. 

Ledamöter och ersättare för:
Socialdemokraterna
Vänsterpartiet
Miljöpartiet
Barn- och utbildningsnämnden Piteå

facebook Twitter Email