trygghet i byarna

Samling för samtal och öppet möte: Hur skapar vi trygghet i byarna?

Vi samlar till samtal om trygghet och säkerhet i byarna i allmänhet och de norra i synnerhet. Möt oss på Porsnästorget 17:e oktober och delta i efterföljande öppet samtal 21:a oktober.

Styrelsen för S-föreningen Piteå Norra finns på plats på Porsnästorget för att ta del av  just dina synpunkter och frågor till politikerna. Lördag 17 oktober mellan kl 11-13. Med på torget är bland annat socialnämndens ordförande S-G Pettersson.

Det öppna samtalet med frågorna från från Porsnästorget tar vi med oss till politikerna som medverkar i vårt öppna digitala möte onsdag 21 oktober kl 19. Då finns bland annat också kommunalrådet Anders Lundkvist på plats för att svara på frågorna om trygghet och säkerhet i byarna.

Samling för samtal

Tid: Lördag 17:e kl 11:00 – 13:00
Plats: Porsnästorget Norrfjärden utanför Ica
Vad: Vi tar emot dina synpunkter och frågor till politiker kring trygghet och säkerhet i byarna.
Vem: Medverkar gör styrelsen för S-föreningen Piteå Norra och socialnämndens ordförande S-G Pettersson.

Vill du fortsätta samtalet?

Tid: Onsdag 21 oktober kl 19:00
Plats: Zoom https://socialdemokraterna.zoom.us/j/89791263368
eller med Meeting ID: 897 9126 3368
Vad: Det öppna samtalet med frågorna från från Porsnästorget tar vi med oss till politikerna som medverkar i vårt öppna digitala möte.
Vem: Deltar gör Piteå Norra S-förening och bland annat kommunalrådet Anders Lundkvist.

Vad tycker du?

Känner du oro för din och dina näras trygghet i vardagen?

Eller har du synpunkter på hur trygghet och säkerhet ska stärkas i byarna?

Lämna synpunkter och ställ dina frågor på Piteå Norras facebook-sida eller skicka ett mail till: pitea-arbetarekommun@pitea.sap.se.

Trygghet i vardag och närmiljö är grunden för hållbar välfärd och god livsmiljö.

facebook Twitter Email