Samling för samtal om trygghet i byarna

”Hur kan vi stärka trygghet och säkerhet i våra byar?” Med den stora och aktuella frågan drog delar av Piteå Norra S-förening tillsammans med socialnämndens ordförande S-G Pettersson till Porsnästorget Norrfjärden för att under några förmiddagstimmar en oktoberlördag möta boende i de norra byarna.

Många av samtalen kom att handla om allmänt ”stök” på kvällar och helger med bland annat mycket buskörning med epa-traktorer. Flera av samtalen kom också att handla om en allmänt ökad osäkerhet i samhället. 

– Det här är en av politikens viktigaste frågor just nu, konstaterade justitieutskottets ordförande Fredrik Lundh Sammeli under det uppföljande digitala, öppna kvällssamtal som s-föreningen bjudit in till. 
– Både ojämlikheten och otryggheten ökar nu om än inte dramatiskt så högst märkbart, menade han och hänvisade bland annat till den nyligen presenterade jämlikhetsrapporten.

– Det krävs bredd i de politiska insatserna om vi idag ska kunna överbrygga de ojämlikheter som finns i allt från boende till omsorgen om barn och unga, konstaterade mötet flera gånger. Och enades också om att nu driva frågorna kring bostadssituation och boendemiljöer i Piteå.

– Det är en grundläggande fråga både för att stärka trygghet och för att öka jämlikhet, menade kommunalrådet Anders Lundkvist som tog fasta på inläggen från deltagarna på det digitala kvällsmötet.

Agnes Szögi
Piteå Norra S-förening

Besök gärna vår Facebooksida för mer aktuell information

facebook Twitter Email