För att växa måste Piteå vara med på tåget

Piteå står inför stora förändringar, just nu förväntas satsningar på över 1000 miljarder i en grön omställning av industrin här uppe i Norra Sverige. Piteå står inför stora förändringar, just nu förväntas satsningar på över 1000 miljarder i en grön omställning av industrin här uppe i Norra Sverige.

Regeringens samordnare Peter Larsson har uppskattat att för att möta de framtida behoven så behöver befolkningen i Norr- och Västerbotten växa med 50 000–100 000 invånare de närmaste 10–15 åren.

Denna historiska satsning går helt i linje med vårt gemensamma mål att bli 46 000 invånare 2030.

Piteå befinner sig geografiskt mitt i denna omställning där vi som medborgare och politiker behöver ställa om för att vara med på den otroliga resa som norra Sverige går igenom. Ska vi växa i denna takt så kan inte Piteå se ut som det alltid har gjort.

Kommunen har satt som mål att Pitebo ska äga cirka hälften av alla hyresrätter i Piteå. För att nå 46 000 invånare så spelar därför Pitebo en central roll i att bygga hyreslägenheter dit våra nya invånare kan flytta. De privata fastighetsägarna kommer att bidra med den andra hälften av nyproduktionen. Då måste vi använda den mark vi har tillgång till på ett effektivt sätt.

Denna historiska satsning går helt i linje med vårt gemensamma mål att bli 46 000 invånare 2030.

Pitebo har inte möjlighet att låna oändligt till nyproduktioner. För att utveckla sitt bestånd och finansiera nybyggnation kommer bolaget därför då och då behöva avyttra delar av sitt fastighetsbestånd.

Utöver hyreslägenheter och bostadsrätter så behöver vi även fler byggbara tomter för småhus.

I Piteå bor nästan hälften av invånarna på landsbygd. För oss Socialdemokrater är det en självklarhet att landsbygden skall växa i samma takt som övriga Piteå. Nu senast släpper vi större tomter i Jävre på Lekattheden och hoppas att detta skall stå som mall för byggande i landsbygden. Pitebo har samtidigt tagit fram ett förslag på nya hyreslägenheter i Rosvik.

Visst vill även vi i Piteå vara med på denna fantastiska resa som vi norra Sverige har framför oss? För att nå detta så behöver alla vara med på tåget, för tåget går nu och inte sen.

På tal om tåget så vet ni väl att 2008 beslutade Trafikverket att Norrbottniabanan skall gå genom centrala stan där ett resecentrum planeras i centrum. Det är det mest naturliga stället att kliva av tåget när man kommer som besökare till vårt fantastiska Piteå där solen ”alltid” lyser.

Patric Lundström
Kommunalråd

Jonas Lindberg
Vice ordförande Samhällsbyggnadsnämnden

 

facebook Twitter Email