Ett digitalt repskap med sluten omröstning

Hej Kamrater! I måndags hade vi vårat andra digitala representantskap, där vi även hade vår första digitala omröstning. Vi hade försökt förbereda detta innan men när vi väl var där så fick vi lite struligt men lyckades efter en paus rädda hem det.

  • Vi valde via sluten digital omröstning Lena Jarlblad till ny vice ordförande i BUN.
  • Vi förtydligade att enligt nya stadgar som antogs på sista årsmötet så har endast S-föreningar och anslutna fackliga organisationer rätt till ombud med rösträtt på medlemsmöten och årsmöte. Det betyder att valberedning, revisorer, AK-styrelsen och Grupp-styrelsen har inte rätt till ombud på representantskap.
  • Marita lämnade information gällande aktieinnehav i G27 (fd. Piteå Tidningen, som idag är ett fastighetsbolag efter att tidningsdelen sålts).
  • Helena och Anders berättade om välfärdssatsningen som innebär 48 miljoner till Piteå varav 19 miljoner är öronmärkt till äldreomsorgen.
  • Sanna Eriksson (våran nya ombudsman) berättade att vi genomfört ett öppet medlemsmöte som arrangerades av Öjebyns S-förening där det samtalades om aktuellt i politiken tillsammans med riksdagsledamot Linus Sköld.
  • Sanna har genomfört Zoom-utbildningar, det kommer även komma fler tillfällen för detta.
  • AK-styrelsen meddelade att man beslutat att flytta till ny lokal (Gamla Cederkliniken) Nästa steg är att påbörja förhandlingar.

Patric Lundström
Ordförande
Piteå Socialdemokratiska Arbetarekommun

facebook Twitter Email