”Nördfjärden kräver en varsam hand”

– Det här är unik stadsnära oas som vi måste förvalta och utveckla med mycket varsam hand! Ungefär så  kunde diskussionen och frågorna under onsdagens öppna digitala möte om Nördfjärden sammanfattas.

Det var Piteå Centrala S-förening som bjudit in till mötet som ett led inför detaljplanearbete och  medborgardiskussioner som väntar under året. 

Jonas Lindberg, ordförande i Piteå Centrala S-förening och vice ordförande i Samhällsbyggnadsnämnden inledde  tillsammans med kommunalrådet Anders Lundkvist med att konstatera att såväl området som många av utvecklingsidéerna har en lång historia och bär på flera motstridiga intressen.

– Det här är ett område som framför allt lyfts av piteborna som ett centrumnära område för rekreation och friluftsaktiviteter, summerade de tre tjänstemän och projektansvariga, Jessica Nilsson, Marcus Grahn och Anna Stamblewski från Samhällsbyggnadsnämnden i sin sammanfattning av det planeringsarbete som hittills genomförts. Men kunde också konstatera att flera aktörer pekat ut området som intressent för bostadsbyggande. De underströk också områdets unika centrumnära läge och menade att här låg planeringens övergripande uppdrag.
-Vårt uppdrag är att balansera olika intressen och möjligheter, skapa en helhet som ger hela Piteå en stark utveckling, menade de.

De 25 intresserade som hörsammat inbjudan fick också möjlighet att en stund, i mindre digitala mötesrum, lyfta och lufta sina personliga åsikter och sedan skriftligen skicka in dem till den politiska ledningen.
– Vi är tacksamma för det engagagemang som alla visat under kvällen och kommer självklart att ta med oss era synpunkter i vårt fortsatta arbete med att formulera våra politiska ståndpunkter, sa både Anders Lundkvist och Jonas Lindberg i sin avslutning.

Agnes Szögi

Aktiv medlem (S) i Piteå

facebook Twitter Email