Helena Stenberg

Historisk satsning på välfärden

Vi sätter välfärden först! Det ger både trygghet och framtidstro, skriver Helena Stenberg, kommunstyrelsens ordförande i en gemensam debattartikel.

11 miljarder i ökat stöd till kommuner varav 4 särskilt riktat till äldreomsorgen är besked vi i kommunsverige välkomnar. För Piteå kommun innebär det nästan 48 miljoner i förstärkning, där 19 miljoner riktas till äldreomsorgen. Därutöver finns sökbara medel för omsorgslyftet på ca 7,7 miljoner. Totalt ca 55 miljoner. Svensk välfärd behöver mer resurser de närmaste åren och därför välkomnar vi regeringens förstärkning i budgeten för 2021. I takt med att vi i Sverige lever längre och i ljuset av pandemin har äldreomsorgen fått ökade krav och förväntningar på sig. Krav och förväntningar som behöver uppfyllas, för den som möter äldreomsorgen som brukare, anställd eller anhörig.

Vi socialdemokrater ser att det finns fem områden som särskilt behöver utvecklas för en modern äldreomsorg och att regeringen extra tillskott på området behöver riktas till just dessa. De är:

Ökad kontinuitet. Att bli vårdad och omhändertagen av människor som känner dig och dina behov och att känna den du ger vård och omsorg är en grundbult för trygghet och god kvalitet i äldreomsorgen. Det bygger på kontinuitet i personalen och därför ska vi fortsätta öka andelen tillsvidare- och heltidsanställda.

Stärk kompetensen. Vivill se satsningar för ökad kvalitet och kompetens inom äldreomsorgen. Beskedet om att Omsorgslyftet, en satsning som ger fler utbildade undersköterskor i äldreomsorgen, förlängs och breddas är ett sätt att nå dit.

Låt proffsen vara proffs. Äldreomsorgens utsatthet för detaljerade styrmodeller behöver brytas. Vi vill arbeta för ett avskaffande av minutscheman. Det är bra för personalen, men det är också viktigt för brukaren. Det ökar också tryggheten för den som är anhörig när ens förälder eller partner blir väl omhändertagen.

Livskvaliteten ska öka. Trots god vård och omsorg vet vi att många äldre känner sig isolerade eller ensamma. Inte minst pandemins konsekvenser har förstärkt detta. Vi ser därför behov av att utveckla äldreomsorgen för att öka livskvaliteten. Detta kan till exempel ske i samverkan med studieförbund och pensionärsorganisationer.

Modernisera äldreomsorgen. Digitalisering inom äldreomsorgen är en väg att stärka den personliga integriteten. Genom trygghetskameror kan den som vill slippa nattliga besök som stör och det uppkopplade besöket till läkaren gör resan till vårdcentralen onödig. Det digitala ska inte vara ett sidospår, utan arbetas in och bli det normala.

Äldreomsorgen ska byggas stark för att ge bästa möjliga vård och omsorg i alla lägen. Då kommer den också klara eventuella kriser i framtiden. För detta krävs en stabil och långsiktigt finansierad välfärd, och därför är regeringens budgetbesked viktigt. 

Helena Stenberg
ledamot (S) i styrelsen i Sveriges kommuner och regioner, kommunstyrelseordförande i Piteå

Anders Henriksson
gruppledare (S) i Sveriges kommuner och regioner

Katrin Stjernfeldt Jammeh
vice gruppledare (S) i Sveriges kommuner och regioner, kommunstyrelseordförande i Malmö

facebook Twitter Email