Historisk satsning på äldreomsorgen

Den socialdemokratiskt ledda regeringen gör en historisk satsning på äldreomsorgen, skriver S-G Pettersson (S), socialnämndens ordförande och beskriver hur socialdemokraterna i stöd av majoriteten vill fördela dessa pengar.

19,2 miljoner i utökad budget för äldreomsorgen

För Piteås del innebär det 19,2 miljoner i utökad budgetram. Vårt förslag bygger på samtal på arbetsplatsbesök, med Kommunal, chefer och ekonomer.

Det är självklart diskuterat i majoritetsgrupperna i fullmäktige och i socialnämnden. Det ska också minska vårt budgetunderskott.

Positivt är att vi kan öka bemanningen i äldreomsorgen, vilket också är ett av våra vallöften. 

Vi vill satsa 9 miljoner mer på att utöka bemanningen på våra äldreboenden. Det innebär cirka 15 tjänster.

Vi vill öka schablonen i Hemtjänsten (dvs all tid som inte är hos brukaren, körtid arbetsplatsträffar, tid för dokumentation osv)

Vi vill lägga pengar på en nattpatrull som vi inte har budget för, och inte minst vill vi satsa på personalen med ett skobidrag, jackor i till Hemtjänstpersonal, fler 4-hjulsdrivna bilar. 

Budgetfördelningen

  • Ökad bemanning Säbo – 9 000 000 kr
  • Schablon Hemtjänst – 3 800 000 kr
  • Ej finansierad Nattpatrull – 3 200 000 kr
  • Trädgårdens Äldrecentra – 500 000 kr
  • Fyrhjulsdrivna bilar – 150 000 kr
  • Skobidrag – 800 000 kr
  • Jackor till hemtjänst – 800 000 kr
  • För senare beslut – 950 000 kr
  • Totalt: 9 200 000 kr

Äldreomsorglyftet – en satsning på personal i äldreomsorgen

Dessutom så får Piteå 7,7 miljoner i Äldreomsorgslyftet. Det innebär att vi kan kompetenshöja vår personal på betald arbetstid. Tanken är att man ska studera på halvtid och jobba halvtid och utbilda sig till undersköterska på betalt arbetstid. Dessa pengar är för 2021.

S-G Pettersson (S)
Socialnämndens ordförande

facebook Twitter Email