En hälsofrämjande skola

“Vi märker att den psykiska ohälsan i skolan ökar bland både flickor och pojkar, att jobba med hälsofrämjande skola är ett av sätten som vi kan jobba förebyggande. I budgeten satsar vi två miljoner till hälsofrämjande arbete i våra skolor.”

Vi har stora utmaningar i skolan där våra elever upplever att skolstressen ökar. Fler elever lider av nedstämdhet och sömnsvårigheter samtidigt som användningen av digitala medier gör barn och unga mer stillasittande. Vi ser att den fysiska aktiviteten fortsätter att vara låg.

Det här är några av anledningarna som gör att vi majoritetspartier vill satsa på en hälsofrämjande skola i vårt budgetförslag.

2021 vill vi satsa:
🌹Hälsofrämjande skola – 1 500 000 kr
🌹Kompetensutveckling för personal i skolan – 500 000 kr

2022 blir summan:
🌹Hälsofrämjande skola – 500 000 kr
🌹Kompetensutveckling personal i skolan – 500 000 kr

Vi vill kroka arm med eleverna, personalen och facken i denna viktiga satsning för att det inte ska bli ett mindre hälsoprojekt och som avslutas i samband med att projektet är slut. Med den här satsningen vill vi att det ska bli ett bredare grepp, något som vi inte slutar med efter 2 år, utan något som bli blir en del i den ordinarie verksamheten.

Det är viktigt att alla på en skola får vara med och bestämma över vad som behöver utvecklas, för delaktighet får oss inte bara att må bra utan det ökar också möjligheten till förändring och långsiktig utveckling. Så den här satsningen kommer att utgå från det som barnen, eleverna och personalen tillsammans med forskningen kommer fram till, hur just deras skola ska utvecklas.

En hälsofrämjande skola är inte bara att ta en extra promenad med eleverna, utan det handlar om ett förhållningssätt där hälsa, rörelsevanor och bra och näringsrik mat ingår. Därför kommer utbildningsförvaltningen att samarbeta med andra förvaltningar i den här viktiga satsningen, som bara är en av de många satsningar som majoritetspartierna gör i vårt förslag till budget 2021–2022 och för att bli Sveriges barnvänligaste kommun.

Pengarna är en del av en rad budgetsatsningar. Totalt handlar om det 7 miljoner kronor 2021 och 3,8 miljoner kronor 2022.

Louise Mörk (S)
Ordförande Barn- och utbildningsnämnden

Marita Björkman (S)
Ordförande fastighets- och servicenämnden

Helena Stenberg (S)
Kommunstyrelsens ordförande

facebook Twitter Email