Ovärdig vård av våra äldre

"Jag skriver detta i raseri eftersom jag tycker att det är fruktansvärt hur sjukvårdspartiet, moderaterna och centerpartiets spariver och söndring av regionens organisation slår mot de äldre som är värda något bättre än vad de har fått i sommar." skriver Elisabeth Lindberg i sin insändare.

Även publicerad i Piteå-Tidningen torsdag 12 augusti.

Under sommaren har jag i mitt tillfälliga jobb inom äldreomsorgen i Piteå kunnat se vilken genomslagskraft de beslut som jag som ledamot i regionfullmäktige kämpat och argumenterat mot men tvingats se klubbas igenom. Med egna ögon har jag sett hur majoritetens enträgna arbete med genomlysningar, omorganisationer, besparingar och inte minst målet att minska antalet anställda inom regionen har drabbat sjuka människor.

Det som det handlar om är att under sommaren har antalet sängplatser på sjukhuset minskar, vilket gjort att de som akut sökt vård har skickats hem efter någon timme. Det gäller om äldre, multisjuka som med ambulans åkt in till sjukhuset, blivit kvar någon timme för bedömning på akuten och sedan skickats hem med färdtjänst. Hem till ensamheten och oron i sitt eget hem eller hem till något särskilt boende där personalen, kanske mitt i natten, ska ta hand om förtvivlade och ledsna boende. Det är gamla sköra människor med hjärtsvikt, diabetes, cancer i palliativt skede, njursvikt, med mera – inga sensationer utan besvär och sjukdomar som äldre drabbas av.

Jag skriver detta i raseri eftersom jag tycker att det är fruktansvärt hur sjukvårdspartiet, moderaterna och centerpartiets spariver och söndring av regionens organisation slår mot de äldre som är värda något bättre än vad de har fått i sommar. Det är människor som har betalat skatt hela livet och byggt upp vårt välstånd, det är de som nu står i tur att få återbetalning för detta.

Detta är absolut inte någon kritik av personalen på akuten eller sjukhusets avdelningar. De gör säkert allt de förmår. Kritiken riktar jag mot de politiker som styr. Att stå i talarstolen och säga att det går bra nu, att skryta och visa på 1 000 000 000 i plusresultat för 2020 och prognoser som visar på ett plus på ungefär 500 000 000 för 2021 visar att ni inte förstår vad som behövs inom vården i Norrbotten. Nej, kom ut i verkligheten och se vilka effekter era besparingar får istället och lägg sedan pengar från plusresultatet på en sängplats för våra akut sjuka våra äldre så att de får en värdig vård

Elisabeth Lindberg

Socialdemokrat, sjukvårdsbiträde och sjukvårdspolitker

facebook Twitter Email