Är det möjligt att åka buss i Norrbotten?

Vem ska betala för de uteblivna passagerarna? Den sittande blå majoriteten i Regionen skjuter över ansvaret på Länstrafiken, något som kan resultera i att orter och områden blir utan fungerande kollektivtrafik. Kom och lyssna till våra Socialdemokratiska Regionpolitikerna den 8 december.

Att ta bussen till jobbet, skolan eller träningen, är inget vi bör göra just nu. Vi ska följa råden och undvika kollektivtrafiken om man inte absolut måste, eller inte har andra alternativ. 

Detta får till följd att intäkterna för kollektivtrafiken minskar med 30%. Dock kvarstår kostnaderna och bussarna ska fortsätta att rulla, för att möjliggöra för att eleverna ska kunna ta sig till skolan, eller för de som jobbar på samhällsviktiga uppdrag. 

I Norrbotten är det regionala kollektivtrafikmyndigheten (RKM) som beslutar om trafiken. Länstrafiken har uppgiften att beställa och se till att trafiken fungerar. Att minska kostnaderna för trafik är ett större arbete, utifrån avtal mellan beställaren länstrafiken och utförarna, det vill säga bussägarna.

Vem ska då betala för de uteblivna passagerarna? 

Den S-ledda Regeringen har gett Svensk kollektivtrafik 3 miljarder, något som inte kommer räcka till för att täcka upp för en beräknad förlust. Men även Region Norrbotten har av samma regering fått extra anslag i en omfattning vi aldrig tidigare sett. Det här är pengar som ska används för att kompensera för de ökade kostnaderna för sjukvård, minskade skatteintäkter och underskotten i kollektivtrafiken. 

Därför blir vi bekymrad när vi ser en utveckling med ett förslag till budgeten för trafiken för de kommande åren som visar på stora underskott. Budskapet från den nya majoriteten är att detta är ett ansvar för Länstrafiken att hantera, och väljer därmed att bortse från att Region Norrbotten har ansvaret för busstrafiken mellan kommunerna.

Effekten med uteblivna extra anslag kan komma att innebära stora konsekvenser för orter och områden som kommer att stå utan en fungerande kollektivtrafik.

Socialdemokratiska Regionpolitiker

Effekten med uteblivna extra anslag kan komma att innebära stora konsekvenser för orter och områden som kommer att stå utan en fungerande kollektivtrafik. Till syvende och sist så kommer det att innebära att människor hamnar i kläm och deras vardag försvåras.

Alla de nu påbörjade uppdragen att utveckla attraktiviteten, ta ansvar för att hantera situation och förändra kommer inte att räcka. Norrbotten behöver nu ta ett omtag med en ny trafikkarta. Det kommer vi inte kunna lösa i en handvändning, utan att täcka upp underskott och ge länstrafiken tid och extra anslag. Detta för att skapa en kollektivtrafik som är hållbar, ger förutsättningar till ökad jämlikhet och där bilen inte ska vara normen. 

Vid träffen den 8 december vill vi gärna samtala om …

  • Hur tänker du kring kollektivtrafiken i Norrbotten?
  • Har du koll vad som menas med allmän och särskild kollektivtrafik? 
  • Hur ska vi utveckla kollektivtrafiken i Norrbotten efter Corona?
  • Hur ska kartan över kollektivtrafiken se ut för att möjliggöra att fler väljer tågen, bussen och ställer bilen?

Elisabeth Lindberg (S)
Ledamot Regionstyrelsen 

Anita Gustavsson (S)
Ledamot regionala utvecklingsnämnden 

Anders Öberg (S)
Regionråd i opposition

Mötet sker digitalt och du deltar via Zoom

Länk till mötet: https://socialdemokraterna.zoom.us/j/84177520942
Meeting ID: 841 7752 0942

Klicka gärna i att du följer i evenemanget på vår Facebook-sida.

facebook Twitter Email