Tack för den här tiden!

Det är dags för mig att lämna uppdraget som kommunalråd och vice ordförande i Kommunstyrelsen. Jag kommer att fylla 65 under 2022 så jag uppnår pensionsålder i samband med nästa val. Tillsammans med partiet har vi nu enats om att det här är bästa tiden för att utse min efterträdare. 

Tiden som kommunalråd har framförallt varit en väldigt rolig och utmanande tid. Uppgifterna spänner över ett väldigt stort område, så det har varit väldigt omväxlande. Man möter många människor, får se många verksamheter.

När jag valde att kandidera var huvudskälet till att engagera mig min oro för den demokratiska utvecklingen i världen idag. Jag ville inte vara den som stod vid sidan om och kritiserade utan istället försöka göra ett konkret och konstruktivt bidrag till samhällets utveckling. Samtidigt ville jag visa att det är möjligt att gå in i politiken utan att ha ett långt politiskt engagemang bakom sig. Jag hoppas att mitt inhopp inspirerar  fler att engagera sig. Det behövs fler, inte minst unga, i politiken.

Jag vill rikta ett stort tack, först till alla som vågade rösta fram mig när jag valde att kandidera till posten. Jag var ett oskrivet kort och jag hoppas att jag svarat upp till deras förväntningar. Jag vill också tacka alla som jag haft förmånen att arbeta med under de här åren, alla politikerkollegor, alla tjänstepersoner, alla medborgare, företagare, föreningsaktiva som jag haft förmånen att möta.

När min efterträdare har utsetts blir jag alltså pensionär. Jag kommer självklart att fortsatt vara medlem och engagerad i socialdemokratiska partiet. Jag kan också tänka mig att ta på mig några mindre uppdrag ännu några år, men jag ser framförallt fram emot att nu få tid till ett lugnt pensionärsliv.

Anders Lundkvist


ÖVRIGT INFORMATION

Såhär går nomineringen till

Du som medlem i socialdemokraterna eller som förening ansluten till Piteå Arbetarekommun har nomineringsrätt och kan då nominerade dig själv eller någon annan tillfrågad person till uppdraget som vice KSO.
> Läs våra stadgar här.

Nomineringar lämnas in via ett formulär.
> Lämna in din nominering här!

Tidsplan för nomineringen

  • 12 juli – sista dag att skicka in nomineringar.
  • 14 augusti – Hearing för allmänheten.
  • 6 september – Representantskap med Piteå Arbetarekommun där valet kommer att ske.
  • 13 september – Kommunfullmäktige då det officiella valet sker.

Utfrågning för allmänheten

Save the date – 14 augusti!

Det kommer att ordnas med en offentlig utfrågning, en så kallad hearing. Corona-läget kommer att avgöra om den blir utomhus med publik eller om den kommer att sändas digitalt. 

facebook Twitter Email