”Självklart ska kyrkan vara öppen för alla”

Röstkort har landat hos mer än 26 000 Piteåbor när kyrkoval står för dörren. "Ska kyrkan vara öppen för alla eller tillgänglig för få? Det är en fråga som var och en måste ställa sig innan man röstar", säger Alma Andersson, som står på fullmäktigelistan för Piteå församling.

Den 19:e september är det dags att rösta om kyrkans roll i samhället, men valdeltagandet behöver bli högre, det menar Alma Andersson, 20, som är engagerad i SSU och står på listan för Socialdemokraterna i Piteå. För den som inte

– Utöver den religiösa verksamheten så fyller Svenska kyrkan en jätteviktig social funktion i samhället. Den ska finnas med på olika sätt under hela livet, inte bara vid livets början och slut, säger hon och fortsätter:

– Ta bara exempel som öppna förskolor för barn, sommarläger för såväl unga som hela familjer, välgörenhetsarbete genom både akuta och mer långsiktiga insatser, forum där människor får träffas och känna gemenskap och många olika insatser för ökad integration. Kyrkan gör så ofantligt mycket utöver den religiösa verksamheten.

Alma Andersson har varit aktiv inom politiken sedan sex år tillbaka. Hon var ordförande för SSU fram till augusti, och i dag finns hon med på Socialdemokraternas lista för Piteå församling. Intresset för politik har hon mer eller mindre alltid haft.

– Jag tänker att kärlek och respekt är grundstenarna i den kristna tron och att det hör samman mycket med vår politik om rättvisa, solidaritet och att man tror på något större än sig själv. Varje människa har ett värde som man inte kan mäta eller väga. Alla människor är värda lika rättigheter, möjligheter och villkor. Det här ligger mig och mina partikamrater varmt om hjärtat, säger hon.

Man behöver inte vara kristen för att vara medlem och rösta i ett kyrkoval, på samma sätt som man inte behöver spela hockey för att stötta en hockeyförening. Man gör det för att man stötta det arbete dom gör.

Alma Andersson, SSU Piteå och kandidat till Piteå församling

Den som fyllt 16 år senast på valdagen och är medlem i Svenska kyrkan har rätt att rösta. Kyrkan har 5,8 miljoner medlemmar.

Frågan för väljarna att ta ställning till är vilken roll kyrkan ska ha i samhället och hur resurserna ska användas.

– Kyrkovalet är ett värderingsval, vilka åsikter vill du ska styra kyrkan? Den viktigaste, och samtidigt mest självklara frågan för partiet, är rätten att älska och älskas av den man vill, säger Alma Andersson.

Ett ökat valdeltagande är något Socialdemokraterna i Piteå just nu jobbar intensivt för att uppnå. För Alma Andersson handlar det mycket om att nå unga personer och informera dem om kyrkans roll i samhället.

– Jag upplever att många ungdomar går ur kyrkan. Men man behöver inte vara kristen för att vara medlem och rösta i ett kyrkoval, på samma sätt som man inte behöver spela hockey för att stötta en hockeyförening. Man gör det för att man vill stötta det arbete dom gör, säger hon. 

Hon tror att många inte känner till kyrkans alla verksamhetsområden, utan enbart förknippar den med dop, gudstjänster och begravningar. 

– Vi måste nå ut och informera om allt som kyrkan gör och står för. Det arbetet pågår för fullt och jag upplever att det ger visst resultat. Så jag ser fram emot valdagen.

Varför är det viktigt att rösta i det här valet?

– Det handlar om att ta ställning i frågan vad kyrkan ska vara för något, vilken roll den ska ha framåt. Som sagt, ska den vara lättillgänglig och öppen för alla människor, eller bara för vissa? Du kan vara med och påverka här, alla röster är lika viktiga.

Alma Andersson utanför Öjeby kyrka.
facebook Twitter Email