Ska Moderaterna stoppa Norrbotniabanan igen?

"Hela Norrbotniabanan ska byggas! Det framgår med all tydlighet av regeringens uttalanden och direktiv till Trafikverket" skriver Helena Stenberg och Peter Roslund i sin insändare om Norrbotniabanan.

Bygget mellan Umeå och Skellefteå har startat. Sista planeringssteget mellan Skellefteå-Piteå-Luleå, kommer snart att upphandlas. Detta sista planeringssteg handlar om att exakt bestämma linjedragningen inom den korridor som sedan länge är beslutad och som är skyddad enligt lag.

Nu vill Moderaterna, än en gång, skjuta projektet på en obestämd framtid genom att göra om den ca fyra år långa järnvägsutredningen som föregick beslutet. En utredning, som om den gjordes om, med allra största sannolikhet skulle placera korridoren där den ligger idag.

Järnvägens stora fördel för oss resenärer är just att den går från centrum till centrum. När Norrbotniabanan nu byggs, århundradets infrastrukturprojekt, vore det ett historiskt misstag att dra järnvägen utanför centrum. Det är lätt att luras att tänka att om jag själv, som pitebo, ska åka iväg så spelar det väl ingen roll om jag åker till centrum eller Lomtjärn för att ta tåget. Men frågan vi måste ställa oss är var resenärer som kommer till Piteå vill kliva av. Eller ställ dig själv frågan: Om jag åker tåg till Umeå, Sundsvall eller Luleå, vill jag kliva av i centrum eller tre km utanför?

Vi ställer oss frågan varför Moderaterna väljer att nu gå fram och vilja ha en ny järnvägsutredning. Håkan Johansson har varit gruppledare och suttit i kommunstyrelsen sedan valet 2014 och varit väl medveten om den korridor som går genom Piteå. Varför agera först nu? Att vilja lägga om kursen fem i tolv är verkligen att sätta mycket på spel.

Det är Trafikverket som har fastställt korridorens läge. Inför deras beslut lämnade Piteå kommun, som en av flera remissinstanser, sin syn på de olika alternativen. Då kommunfullmäktige behandlade frågan yrkade Moderaterna bifall till dragning genom stan. Detsamma gjorde C, Kd, L, Ns, V och S.

Hur är det då med dessa dundrande godståg som Håkan med flera räds. Faktum är att merparten av alla tåg kommer att vara persontåg. Godstågens antal kommer, enligt Trafikverkets prognoser, vara cirka 22 per dygn. Det vill säga ett per timme. Då ska vi komma ihåg att vi redan har en järnväg genom stan, som försörjer SCA och hamnen med en viktig infrastruktur. I dag går upp emot tio tåg per dygn på denna järnväg. Merparten av dessa tåg kommer i framtiden gå direkt söderut och inte passera Piteå C. Så nettotillskottet blir ca femton godståg per dygn, dvs ett tillskott av ett godståg var 90:e minut. Är detta den så stora nackdelen att vi därför ska låta de drygt 40 persontågen, som Trafikverket räknar med, stanna tre km utanför Piteå istället för i centrum. Viktigt att veta är att nybyggnation av järnväg har än högre ställda krav på att minska både buller och vibrationer.

Moderaternas agerande riskerar att den process som pågår nu, med att rusta kommunerna och Trafikverket inför det kommande planeringsarbetet, bromsas upp och i förlängningen försenar färdigställandet av Norrbotniabanan. Så i stället för att lägga krokben för projektet, låt oss nu samla oss och lägga vår energi på att bygget fortsätter norrut för att ge full effekt åt näringslivets gigantiska investeringar i norra Sverige, för att bidra till klimatomställningen och för att vi åter ska kunna åka tåg till och från Piteå.

Peter Roslund & Helena Stenberg

[Denna text är även publicerad på Åsikt i Piteå-Tidningen]
facebook Twitter Email