Socialdemokraterna i Piteå väljer Patric till ny vice ordförande i kommunstyrelsen

Under Representantskapet den 6 september, som var ett hybridmöte med de flesta deltagarna digitalt, valdes Patric Lundström till ny vice ordförande i kommunstyrelsen.
– Jag är hedrad och ödmjuk över att fått förtroendet av medlemmarna, säger Patric Lundström. Nu börjar det riktiga arbetet och det är dags att kavla upp ärmarna. Det är bara ett år kvar till valet. 

Han pekar ut mötesplatser för unga, tillväxt, attraktiva boendemiljöer, kompetensförsörjning och landsbygdsfrågor som arbetsområden som särskilt intresserar honom.

– Vår politik behöver ge lösningar på problem som Piteborna har och ser. 

Tidigare har presidieposten i kommunstyrelsen innehavets av Anders Lundkvist (S) som har lämnar sitt uppdrag efter 5 år.

Patric har sedan valet 2018 suttit som vice ordförande i Pireva och sedan 2020 ordförande i arbetarekommunen.  

Stefan Askenryd kommer fortsätta sitt uppdrag som fullmäktiges ordförande.

– Jag vill tacka alla ombuden och alla andra som trodde på mig som kandidat till kommunalrådsposten. Representantskapet har röstat fram Patric som vår kandidat till vice KSO, och jag önskar honom lycka till i det nya uppdraget. Nu fortsätter vårt arbete och den kommande valrörelsen. En valrörelse där vi behöver engagemang och driv för att vinna valet, så att vi kan vara med och forma framtiden. 

Rent formellt kommer Patric Lundström väljas till vice ordförande av kommunfullmäktige den 13 september. 

FAKTA

  • Piteå Socialdemokratiska Arbetarekommun består av 16 föreningar varav två är anslutna fackklubbar samt SSU.
  • Representantskapet är partiets högst beslutande organ där ombuden baserade på antalet medlemmar. Repskapet består av 67 röstberättigade personer med mandat från sina respektive föreningar.
facebook Twitter Email