Krönikor

“Tänk mamma om du fått vara med …”

Från min plats i plena blickar jag ut över salen och ser 349 andra ombud. Här på Svenska mässan i Göteborg har vi sedan i onsdags valt ny partiordförande och debatterat från talarstolen sent in på kvällarna. Här har vi tillsammans fått vara med och forma vilken politik vi som parti ska tillsammans driva framåt.

Samtidigt som jag sitter här och tar in allt som hör en kongress till så far mina tankar tillbaka till min egna uppväxt, till den tiden som format mig till den jag är idag. Hur hade de beslut som vi tillsammans har tagit under de här dagarna påverkat mig och min mamma på 70-talet?  Jag…

Läs mer

För att växa måste Piteå vara med på tåget

Piteå står inför stora förändringar, just nu förväntas satsningar på över 1000 miljarder i en grön omställning av industrin här uppe i Norra Sverige. Piteå står inför stora förändringar, just nu förväntas satsningar på över 1000 miljarder i en grön omställning av industrin här uppe i Norra Sverige.

Regeringens samordnare Peter Larsson har uppskattat att för att möta de framtida behoven så behöver befolkningen i Norr- och Västerbotten växa med 50 000–100 000 invånare de närmaste 10–15 åren. Denna historiska satsning går helt i linje med vårt gemensamma mål att bli 46 000 invånare 2030. Piteå befinner sig geografiskt mitt i denna omställning…

Läs mer
Anders Lundkvist

”Vi måste reagera när demokratin ifrågasätts”

I år firar Sverige 100 år av demokrati men vi gör det i en tid då demokratin är satt under stark press på många håll i världen. När jag 2016 bestämde mig för att kandidera till posten som kommunalråd i Piteå var det just detta faktum som var avgörande för mig. När jag nu lämnar posten vill jag avsluta med att slå ett slag för det demokratiska samtalet. Demokrati byggs underifrån och vill man bidra till det demokratiska bygget görs det bäst på det lokala planet.

Även om Sverige har stor motståndskraft mot ickedemokratiska strömningar så är vi inte immuna. Ett exempel är undersökningen World Value Survey som gjordes 2011. Nästan var fjärde svarande mellan 18 och 25 år svarade att det inte är så viktigt att leva i en demokrati. Lika många svarade att det vore ”bra” eller ”mycket bra”…

Läs mer
Peter Roslund

”Jag vill verka för en trygg och stabil kyrkan – mitt i byn”

Vi piteåbor kanske inte dagligen ägnar kyrkan våra tankar, vardagslivet tar över, men jag tror ändå de flesta förväntar sig att kyrkan finns där, stående mitt i byn som en trygg och viktig symbol för vårt samhälle och en plats där vi kan vårda vår själ och andlighet.

För mig själv är kyrkan en plats där jag finner ro och trygghet. Om jag är på en resa besöker jag nästan alltid kyrkan, delvis för att beundra de fantastiska byggnadsverk de är, men också för att finna lugnet och en stunds reflektion.Det är viktigt att vår kyrka fortsatt är öppen, varm och välkomnande för…

Läs mer

”Självklart ska kyrkan vara öppen för alla”

Röstkort har landat hos mer än 26 000 Piteåbor när kyrkoval står för dörren. "Ska kyrkan vara öppen för alla eller tillgänglig för få? Det är en fråga som var och en måste ställa sig innan man röstar", säger Alma Andersson, som står på fullmäktigelistan för Piteå församling.

Den 19:e september är det dags att rösta om kyrkans roll i samhället, men valdeltagandet behöver bli högre, det menar Alma Andersson, 20, som är engagerad i SSU och står på listan för Socialdemokraterna i Piteå. För den som inte – Utöver den religiösa verksamheten så fyller Svenska kyrkan en jätteviktig social funktion i samhället….

Läs mer
facebook Twitter Email