Information

Ska Moderaterna stoppa Norrbotniabanan igen?

"Hela Norrbotniabanan ska byggas! Det framgår med all tydlighet av regeringens uttalanden och direktiv till Trafikverket" skriver Helena Stenberg och Peter Roslund i sin insändare om Norrbotniabanan.

Bygget mellan Umeå och Skellefteå har startat. Sista planeringssteget mellan Skellefteå-Piteå-Luleå, kommer snart att upphandlas. Detta sista planeringssteg handlar om att exakt bestämma linjedragningen inom den korridor som sedan länge är beslutad och som är skyddad enligt lag. Nu vill Moderaterna, än en gång, skjuta projektet på en obestämd framtid genom att göra om den…

Läs mer

Piteå har fått ett nytt kommunalråd

För sju dagar sedan valde Socialdemokraterna i Piteå vem de ville lägga fram som kandidat till posten som vice KSO. Idag, måndag den 13 september, valde Piteås kommunfullmäktige formellt Patric ”Putte” Lundström till vice ordförande i kommunstyrelsen. Det innebär att han blir Piteås nya kommunalråd bredvid Helena Stenberg.

– Från den 1 oktober kliver jag in i mitt nya uppdrag där jag hoppas kunna driva frågor med Piteåbornas bästa i åtanke. Detta skall jag göra samtidigt som det frågor jag driver även skall liera med majoritetsstyrets gemensamma vilja och de ideologiska grunder vi står på.  Patric Lundström efterträder Anders Lundkvist som nu lämnar…

Läs mer

Socialdemokraterna i Piteå väljer Patric till ny vice ordförande i kommunstyrelsen

REPRESENTANTSKAPET 6 SEP | NY VICE KSO
Under Representantskapet den 6 september, som var ett hybridmöte med de flesta deltagarna digitalt, valdes Patric Lundström till ny vice ordförande i kommunstyrelsen.

Läs mer

Valberedningen eniga om förslaget till nytt kommunalråd

VALBEREDNINGEN FÖRSLAG KLART | VICE KSO
”Efter samråd med såväl medlemmar som aktiva politiker och företrädare för s-föreningarna samt egna djupintervjuer och en öppen hearing med de fyra nominerade, kan vi nu helhjärtat förorda en kommunalrådskandidat.”

Läs mer

Namnen till nytt kommunalråd är klara

Den 12 juli var sista dagen för s-föreningar och medlemmar att lämna in sina förslag till vice KSO. Många medlemmar och S-föreningar har tagit chansen och inkommit med nomineringar.

– Med det här börjar vårt lagbygge inför nästa års allmänna val. Det säger Ruth Rakhola, ordförande för Socialdemokraternas valberedning i Piteå. Sammanlagt har vi fått in fyra namn, konstaterar hon efter att s-föreningarna och medlemmarna i Piteå nu lämnat in sina förslag till ersättare för Anders Lundkvist, vice ordförande i kommunstyrelsen, som lämnar sitt uppdrag vid årsskiftet.  – En…

Läs mer
facebook Twitter Email